Бодлогын баримт бичиг

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТАЙЛАН

 

ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ                                                                                                                                2017 ОНЫ 11 САРЫН 15

 

Дунд хугацааны зорилт

Арга хэмжээ

Шалгуурүзүүлэлт

Хүрэхүрдүн

Хэрэгжилт

ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГО

3.1. Эрүүл мэндийн салбар

67

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулан, оношилгоо үйлчилгээний  чанар хүртээмжийг  нэмэгдүүлнэ.

Эрүүлмэндийнсалбарыг хөгжүүлэх аймгийн дэдхөтөлбөрийгхэрэгжүүлнэ.

Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

100 хувь

 

68

190 ортойнэгдсэнэмнэлгийншинэбарилгын ажлын хөрөнгө, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлнэ.

Ажлын явц

Хөрөнгө, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлсэн байна.

 

69

Сүмбэр,ШивээговьсумдынЭрүүл мэндийн төвийгтүргэнтусламжийнавтомашинаархангана.

Түргэн тусламжийн автомашины тоо

2

2016 оны 12 сард Эрүүл мэндийн яамнаас пургон авто машинтай болж яаралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээг цаг алдалгүй чанар хүртээмжтэйгээр үйлчилэн ажиллаж байна. 10 сарын байдлаар нийтдуудлага -1729 үүнээс алс-76 осол гэмтэл-22 дуудлаганд түргэн тусламжийн авто машинтай үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

70

Сумдын эрүүл мэндийн төвийг нөхөнүржихүйнтусламжүйлчилгээнд шаардлагатай тоног, төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангана.

Нялхсын эндэгдлийн түвшин

0.2-оос дээш хувиар буурсан байна.

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхасын эндэгдэлгүй ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн төв нь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хамтын ажиллагаагаар ургийн зүрхний цохилт, умайн Базлалтыг хянах тоног төхөөрөмжөөр жирэмсэн эхчүүдээ хянан ажиллаж байна. жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дасгал хөдөлгөөн хийх дасгалын өрөөг тохижуулан 10 сараас эхлэн дасгал хийлгэж хэвшиж байна.

71

Зонхилон тохиолдох В, С вирус, сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвар, хорт хавдрыг эрт илрүүлж,  өвчлөл, нас баралтыг бууруулахад шаардлагатай оношлуур тоног төхөөрөмжөөр хангаж эхэлнэ.

Эрт илрүүлэх үзлэгт хамрагдалтын хувь

 

25-аас дээш хувиар нэмэгдсэн байна.

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлөр, Элэгний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх стратеги, Вируст хепатитаас урьдчилан сэргийлэх элэгний өвчлөл эндэгдэлийг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор элэгний В, С вирус илрүүлэх тестийн шинжилгээг зорилтот бүлгийн 150 иргэнд хийгээд байна. “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 40-65 насны нийт .иргэнийг Элэгний В,С вирус илрүүлэх шинжилгээнд хамруулж нийт ...... хүн С вирустэй, ....В вирустэй гарсаны С вирусын эмчилгээнд хамрагдан  вирусын ачаалал 0 болсон байна Мөн Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээд ШОХК-ний 50 ажилтанд тэмбүү өвчнийг илрүүлэх шинжилгээг хийн халдварын тохиолдолыг илрүүлэн дээд шалтлалын эмнэлэгт илгээн ажиллаж байна. “Цус эрүүл бол бие эрүүл  ”  нэг сарын аяны хүрээнд 2017-11-16 ны байдлаар 15-54 насны нийт 960 иргэнийг 63%  БЗДХ/ХДХВ илрүүлэг шинжилгээнд  хамруулсан байна. Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт сурталчилгаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоог хийн ажиллаж байна. Үүнд: Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдрөөр Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа “Маск” нөлөөллийн жагсаалыг зохион байгуулан иргэдэд сүрьеэ өвчний талаарх мэлээлэл зөвлөгөөг өгч ажилласан.   Сумын хэмжээнд цэцэрлэг сургуульд хамрагдаж буй 2-16 насны нийт хүүхдүүдэд сүрьеэгийн халдварыг илрүүлэх Мантуугийн сорилыг сургуулийн бага бүлэг, цэцэрлэгийн насны нийт  150 хүүхдэд тавьж эргэлзээтэй үнэлэгдсэн 10 хүүхдэд багийн эмчийн хяналт тавьж урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан.

10 сарын 30-ны өдөр халдварт өвчин судлалын үндэсний төвиийн Сүреэгийн тандалт судалгааны албанаас Сүрьеэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулагдан нийт 331 иргэнийг үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулан ажиллалаа үзлэгийн үр Рентген шинжилгээнд хамрагдсан иргэн -331, Цэрний сорьц шинжилгээнд сэжиг бүхий илэрсэн-25, Баталгаажуулах өсгөвөр шинжилгээнд илгээгдсэн -25 байна. Сорьц өсгөвөр шинжилгээний хариуг 14 хоногт гарган албан ёсоор эмчилгээнд хамруулах шаардлагатай иргэдийг хяналт эмчилгээний дүгнэлтийг ирүүлэх болно.Үзлэгийн урьдчилсан байдлаар:

  1. Уушгины голомтот сүүдэртэй -33
  2. Амьсгалын замын архаг эмгэгтэй-25 илэрч эмчилгээний асуудлыг шийдвэрлэн сумын эмчийн бүртгэл хяналтанд авсан
  3. Сүрьеэгийн сэжиг бүхий 25 иргэнээс цэрний өсгөвөр шинжилгээ болон баталгаажих шинжилгээг авч ХӨСҮТ-д илгээгээд байна. Сэжиртэй 25 цэрийг шинжилгээнд авч явсан байна.

 

                 

 

 

 

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:                             ЭМТ-ИЙН ДАРГА П.ГАНЧИМЭГ

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:                           НЭМА Д.УУГАНБАТ