Бүтэц зохион байгуулалт

 1. Амбулатори:
  • Өрхийн эмчийн үзлэгийнкабинет
  • Дархлаажуулалтын кабинет
  • Нөхөнүржихүйнкабинет
  • Лабортори
  • Физик эмчилгээний кабинет
  • Амбулаторийн эмчилгээний кабинет
  • Эрчмт эмчилгээний өрөө
 2. Стационар
  • Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн хэсэг
  • Тарианы өрөө
  • Тасгийн эмчийн өрөө
  • Амрах өрөө
  • Дүнбүртгэл
  • Эмйин сан
  • Даргын өрөө
  • НЭМ-ийн ажилтан, няравын өрөө
 3. Аж ахуйн хэсэг
  • Гал тогоо
  • Угаалга ариутгалын өрөө
  • Хүнсний склад
  • Ажилчдын хувцас солих өрөө

Одоогоор 20 ажилтантайгаар үйлажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

 1. Дарга  их эмч П.Ганчимэг
 2. Их эмч Т.Энхсаруул
 3. Их эмч Г.Даваажав
 4. Х.Сувданцэцэг
 5. НЭМ-ийн ажилтан Д.Ууганбат
 6. Бага эмч О.Ганпүрэв
 7. ДүнбүртгэгчД.Цэндсүрэн
 8. Ахлах сувилагч Ч.Басбайгал
 9. Сувилагч , Ц.Уранбилэг
 10. Сувилагч  Ч.Энхтуяа
 11. Сувилагч- Б.Өлзийт
 12. Сувилагч Г.гэрэлцэцэг
 13. Дархлаажуулалтын сувилагч Ч.Гэрэлмаа
 14. Лаборант - А.Даваасүрэн
 15. Нярав Б.Энхцэцэг
 16. Жолооч Д.Батболд
 17. Тогооч Ш.Адъяамаа
 18. Үйлчлэгч- Т.Жигжидсүрэн
 19. Үйлчлэгч-В.Гэрэлтуяа
 20. Үйлчлэгч- Ю.Дэлгэрчимэг